Uppskattat webbinarium om hur IPS-metoden kan stödja unga till arbete och studier?

Den 19 maj genomförde Samordningsförbundet ett webbinarium med Ulrika Liljeholm. Hon är doktorand på institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet och utvecklingsledare på en IPS verksamhet i Södertälje kommun.

Under webbinariet gav Ulrika bland annat smakprov från sin forskning om unga vuxna med psykisk ohälsa med fokus på arbete och studier, utveckling av arbets-och studieidentitet och hur denna övergång kan underlättas med hjälp av IPS och Supported Education.

IPS är en evidensbaserad modell för individanpassat stöd till arbete för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Idag använder 40 procent av kommunerna IPS. IPS utmanar våra traditioner om hur vanligen arbetar.

Under webbinariet presenterade Ulrika Liljeholm även IPS-principerna:

  • Lämpligheten baseras på deltagarens egen vilja att arbeta

  • Insatsen utgår från deltagarens intressen, resurser och behov

  • Ekonomisk vägledning och konsultation

  • Målet är arbete

  • Insatserna är en integrerad del av primärvården och/eller psykiatrin

  • Sökandet efter arbete inleds tidigt

  • Kontinuerligt stöd som utgår från individens behov, så länge det behövs

  • Etablera goda relationer och nätverk med arbetsgivare

Webbinariet var en del av samverkan mellan Samordningsförbundet samt Sollentuna kommuns socialtjänst och Region Stockholm/psykiatrin kring att implementera IPS som arbetssätt.