Uppskattat webbinarium om Brons stöd till unga vuxna i gymnasiesärskolan

Den 2 februari genomfördes årets första webbinarium. Temat var ” Arbete eller studier, istället för daglig verksamhet –Bron ger stöd till unga vuxna i gymnasiesärskolan”. Webbinariet hade cirka 75 deltagare. 

Under webbinariet berättade samordnaren Lwam Tekle från Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad om det arbete som har genomförts inom ramen för ESF-projektet Rätt stöd för mig!. samt om hur Bron nu implementerats. 

Uppföljningar inom gymnasiesärskolan visar att de flesta unga vuxna går till daglig verksamhet utan att riktigt få möjlighet att prova sin arbetsförmåga. Bron har tagit fram ett arbetssätt för att hitta nya vägar för målgruppen. 

Bron har lyckats skapa ett fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv. För att lyckas har Bron utvecklat stöd till eleverna och samverkansformer mellan berörda myndigheter. Det handlar bland annat om att arbeta mer aktivt mot arbetsgivare. Genom detta stöd har många unga vuxna börjat arbeta eller fortsatt studera istället för att gå direkt från gymnasiesärskolan till daglig verksamhet.

Lwam Teklejpg