Uppskattat möte för Försäkringskassans personliga handläggare

Fredagen den 23 februari höll insatsen SAMRE - Samordnad rehabilitering - ett möte på Försäkringskassan i Sollentuna för myndighetens personliga handläggare.

SAMRE informerade om insatsen, som riktar sig till sjukskrivna utan sjukpenning, och beskrev vilka förväntningar som finns på Försäkringskassans medverkan. Mötet fortsatte sedan med information och frågestund kring hur kommunernas ekonomiska bistånd fungerar, då detta särskilt efterfrågats av handläggarna.