UPPHANDLING -som strategiskt verktyg för social hållbarhet

Första veckan i december arrangerade Samordningsförbundet en förmiddag med temat: Hur offentlig sektor kan främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.
 
Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. (Se gärna Sofisam.se) Något som alla vinner på - både samhället och individen!
 
Inbjuden föreläsare var Eva Ternegren från Coompanion Göteborg, med mycket kunskap om upphandling både utifrån den offentliga sektorn och den privata- och socialsektorn. Eva berättade om möjligheterna för offentliga sektorn att handla med sociala och idéburna företag med ”Reserverad upphandling” som är en relativt ny upphandlingsform sedan 2017. Den har bland annat tillämpats av Söderhamns kommun vid upphandling av fruktkorgar till kommunens verksamheter, som nu levereras av ett ASF. Vidare beskrev hon möjligheter med Idéburna och offentliga partnerskap (IoP). Sigtuna kommun har fler IoP med arbetsintegrerande sociala företag för praktikplatser för deltagare.
 
Eva har skrivit en guide om sociala företag och offentliga upphandling på uppdrag av Tillväxtverket “Nya grepp i upphandling”. Läs här!
 
Vi hoppas att seminariet inspirerade er till ett fortsatt arbete kring dessa frågor. Vill ni få mer information tveka inte att kontakta Samordningsförbundet så ska vi försöka hjälpa till.
 
Offentliga upphandlingar och inköp är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla samhället på olika sätt!