Studiebesök hos SAMRE

Den 5 december fick förbundets projekt SAMRE besök av Helene Walhed, Pia Rydberg och Kristina Hildingsson från Samordningsförbundet i Halland. De berättade då om sitt förbunds erfarenheter av arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning. I Halland har man sedan flera år tillbaka satsat på myndighetssamverkan för att ge målgruppen bästa möjliga stöd.

Det var ett inspirerande möte där projektgruppen för SAMRE, styrgruppsmedlemmar och förbundschef Kirsi Poikolainen deltog. Projektgruppen fick många nya uppslag inför det  framtida arbetet.


SAMREs projektledare Elsa Lundqvist, närmast t h om roll-upen, omgiven av halländska gäster.