Stort intresse för webbinarium om våld i ungas nära relationer

Den 9 mars loggade fler än hundra deltagare in på Samordningsförbundets webbinarium med Zandra Kanakaris från Stiftelsen 1000 möjligheter. Hon berättade engagerat om arbetet som de bedriver för att unga inte ska utsätta andra eller själva bli utsatta för våld i nära relation. Zandra berättade om hur våld i ungas nära relationer ser ut, hur vanligt det är och hur vi kan upptäcka det. Hennes presentation bygger på den kunskap som byggts upp inom ramen för ”Ungas relationer”.

Våld i nära relationer kan vara ett dolt arbetshinder. Många myndigheter arbetar idag med att ställa frågor och upptäcka våldet och erbjuda stöd. Samordningsförbundet deltar sedan 2020 i regeringsuppdraget om ”Stoppa våld i nära relationer”. Alla deltagare i insatserna får svara på frågor om våld i nära relationer.

Under webbinariet berättade Tina Claesson, samordnare på Hoppet, om arbetet med att ställa sju frågor om våld till alla unga deltagare. Syftet är kunna upptäcka våld och hänvisa till rätt stöd och/eller behandling.

Zandrajpg