Stort intresse för webbinarium om delaktighet och inflytande

Den 24 september genomomförde Samordningsförbundet ett uppskattat webbinarium om delaktighet och inflytande. Fokus låg på hur två insatser jobbar med frågorna. Båda insatserna är finansierade av Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden (ESF).
 

Från HOPPET/Rätt stöd för mig! berättade Ewa Vilhelmsson och Fredrik Bernhardtz Sinkkonen bland annat om inflytanderådet där unga deltagare kan vara med och påverka verksamheten på HOPPET. 

Från Resursteamen/MIA Vidare informerade Rasmus Wilson och Brenda Mirembe om hur de arbetar med att inkludera deltagarna själva i planering och genomförande för att underlätta för deltagarna att närma sig arbete eller studier. 

Nästa webbinarium är ett samarrangemang mellan flera Samordningsförbund den 14 oktober klockan 9-12. Temat på detta är Att förstå sin egen utsatthet - stöd för professionella i människovårdande yrken”.  Föreläsare är: Jakob Carlander. Anmälan till Samordningsförbundet Sundbyberg senast den 1 oktober.