Stort intresse för webbinarium om att upptäcka och stoppa våld i nära relationer

Den 9 november genomomförde Samordningsförbundet ett webbinarium om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Detta är en del av samordningsförbundens tema ”En månad fri från våld”.

Anna Östman, Case Manager från MIA Vidare i Sollentuna, berättade om hur det är att ställa frågor till deltagare om de varit utsatta för våld. Hon berättade att många väntat på att frågan skulle ställas och att hon genom det upptäckt fler som varit utsatta för våld.

Representanter från Sollentuna kvinnojour, Mivida i Upplands Väsby och Sigtuna kvinnojour presenterade sin respektive verksamhet och hur de arbetar för att stötta personer som är utsatta för våld. Det ställdes många frågor och deltagarna visade stort intresse för jourernas arbete.

Förbundschefen sammanfattade att det behövs nära samverkan mellan myndigheterna och den ideella sektorn för komma till rätta med det stora samhällsproblemet våld i nära relationer. Medarbetare i Samordningsförbundets insatser fortsätter att ställa frågor till alla deltagare för att upptäcka våldet och erbjuda stöd, till exempel genom jourerna.