Stort intresse för Resursteamen

Ingen som behöver stöd ska bollas runt mellan myndigheterna! Därför finns Samordningsförbundets insats Resursteamen. Resursteamen utgår från varje individs behov och ger stöd och vägledning. Under våren har vi sett ett ökat intresse för att få stöd av Resursteamen. Under första halvåret har cirka 50 personer remitterats till Resursteamen och sedan bokats in till ett möte.

En ny film om Resursteamen har producerats. I filmen presentar medarbetarna Elin Abrahamsson från Arbetsförmedlingen och Sofie Skoglund från Upplands Väsby kommun hur Resursteamen arbetar. Titta gärna på filmen om du är handläggare som funderar på att remittera. Visa den gärna för potentiella deltagare. Du kan se filmen på vår hemsida