Stort intresse för BIP

Den 30 september genomförde Samordningsförbundet en välbesökt kickoff kring den danska arbetsmarknadsforskningen BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet). Denna forskning har väckt stort intresse i Sverige eftersom något liknande inte funnits här. Över 4000 personer har deltagit i den omfattande studien under fyra år.  

BIP är ingen enskild metod utan ett förhållningssätt och ett mind-set som ger oss slutsatser hur vi kan öka förutsättningarna för att långtidsarbetslösa, sjukskrivna och personer med arbetshinder kan börja arbeta eller studera. BIP tar ett helhetsgrepp på områden som organisation, ledarskap, handledare och individnivå. 

Forskningschefen Charlotte Liebak-Hansen från Vaeksthusets Forskningsinstitut medverkade med filmade inslag som introducerade de viktigaste delarna i BIP forskningen. Verksamhetsutvecklaren Fredrik Tågsjö, från Samordningsförbundet Halland, berättade hur man i Halland arbetat utifrån BIP. 

Några viktiga faktorer för att öka de långtidsarbetslösas möjligheter till arbete:

·      Handläggarens tilltro till att personen kan få arbete

·      Parallella insatser, där minst en av insatserna har tydligt arbetsfokus 

Senare i höst är det dags att genomföra utbildningar kring BIP för medarbetare hos medlemsparterna i Samordningsförbundet. Två tillfällen anordnas för medlemsparternas medarbetare att välja emellan, 15.11 i Upplands Väsby och 22.11 i Sollentuna. Utbildningen pågår mellan klockan 9-15.30 . Antalet platser är begränsade, anmälan senast 8.11 på denna länk