Stort intresse för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans information

Närmare 300 personer sammanlagt deltog i de två webbinarierna, som arrangerades tillsammans med Roslagens samordningsförbund, under de senaste veckorna.

Arbetsförmedlingen berättade den 19 april bland annat om hur arbetslöshetsstatistiken ser ut. Bilden är både ljus och mörk. Fler och fler får arbete och många branscher har brist på arbetskraft. Men samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten stiga – det är bekymmersamt utifrån samordningsförbundets målgrupper.

Försäkringskassan informerade den 4 maj bland annat om samordnad rehabilitering som flera av deltagarna ställde frågor kring. Många är intresserade av att Försäkringskassan aktivt deltar i arbetet med personer som behöver samordnat stöd.