Stort behov av samordnade insatser

Insatser finansierade av Samordningsförbundet har under 2024 års första fyra månader haft ett stort inflöde av nya deltagare. Det visar att finns ett stort behov av samordnad rehabilitering. Fördelat på insatserna ser det ut så här:

  • Lumena har arbetat med 71 deltagare, fördelat på 43 kvinnor och 28 män.

  • Hoppet har under perioden haft 72 deltagare, fördelat på 35 kvinnor och 37 män.

  • Resursteamen har fått in intresseanmälningar från 62 personer, fördelat på 29 kvinnor och 33 män