Statens servicecenter har öppnat i Sollentuna

Samordningsförbundet var på plats när Statens Servicecenter invigde ett nytt servicekontor i Sollentuna den 6 februari. Här erbjuds vägledning och service från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

invigning Servicecenter_cjpg

Civilminister Erik Slottner invigningstalade och betonade vikten av att medborgare kan möta statens representanter lokalt.

Bland andra gäster fanns till exempel landshövding Anna Kinberg Batra, Sollentunas kommunstyrelseordförande Henrik Thunes och många andra. Alla välkomnade den nya verksamheten som finns på Hvidovrestråket 5F vid Malmparken i nära Sollentuna station.

Statens servicecenter kan medborgare få hjälp med kontakter med olika statliga myndigheter

invigning Servicecenter2_cjpg

På plats finns servicehandläggare som hjälper till med ärenden som bland annat rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.