Stärkt stöd till deltagare

Samordningsförbundet finansierar nya resurspersoner som kommer att ge personnära stöd utifrån metoderna Supported Employment och Case Management. Tanken är att stärka det stödet som leder till arbete och studier för Samordningsförbundets målgrupper.

Vi välkomnar Anneli Caverin från Sigtuna och Malin Wantell från Upplands Väsby. Båda kommer att ha samma roll framöver och de kommer att få fler kollegor under våren. Malin är studie- och yrkesvägledare som arbetat många år inom grundskolan och vuxenutbildningen. Anneli har arbetat många år inom socialpsykiatrin som arbetsspecialist. Båda har även erfarenhet av att ha arbetat med de unga vuxna på Hoppet.

Varför vill du arbeta med detta?

Jag får en större möjlighet att arbeta med individen i fokus med det som behövs. Det är viktigt med samverkan både mellan olika enheter i kommunen och med olika externa aktörer, säger Anneli

Jag vill vara ett stöd, göra personens röst hörd och bidra med viktig samhällsinformation, berättar Malin

 Vad är det bästa som kan hända under det här året?

  • Att våra deltagare ges fortsatt möjlighet att utvecklas och att vi blir ännu vassare på samverkan! säger Malin

  • Att jag kan öppna upp fler arenor och möjligheter för våra deltagare och få se de växa och blomma ut och att mitt arbete bidrar till en positiv utveckling i samhället, säger Anneli.