Sommaröppet en självklarhet på Hoppet

Insatsen Hoppet har haft mötesplatsen öppen under hela sommaren. Det har gjort att deltagarna i den unga målgruppen haft aktiviteter att gå till. Ett sommaröppet Hoppet är en del i mötesplatsens förebyggande arbete. Viktigt är att det kan ske med låga trösklar för att möta deltagarna på deras villkor, digitalt och fysiskt. Både nya och redan inskrivna deltagare har besökt Hoppet under hela sommarperioden.

Hoppets samordnare Tina Claesson beskriver skälen till sommaröppet så här:

”Vår erfarenhet från de fem åren Hoppet varit igång är att aktiviteter även under sommaren förbättrar deltagarnas mående och det hjälper deltagarna att hålla i rutiner. Många av deltagarna på Hoppet lider av psykisk ohälsa, förutom att de är arbetslösa. Hoppet ska vara pålitliga och deltagarna ska känna att de har någon att vända sig till med frågor och funderingar. Under sommaren kommer också antagningsbevis till utbildningar och Hoppet kan hjälpa till med förberedelser och stödjande samtal kring detta. Hoppets personal är inte behandlare, men vi kan hänvisa vidare och kan följa med vid besök hos t ex vården.”