Samverkan med nio sociala företag!

Förbundet har på kort tid etablerat samverkan med nio arbetsintegrerande sociala företag i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Företagen erbjuder arbetsträning och praktik för deltagare i förbundets insatser.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet. De har intresse av och kompetens att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att åter komma i arbete.
 
ASF har dubbla affärsidéer:
- Att sälja produkter eller en tjänst till privatpersoner, företag, föreningar eller till den offentliga sektorn. Ofta uppstår verksamheter utifrån ett behov eller intressen som finns i närområdet.
- Att ta emot personer för både arbetsträning, arbetsprövning och anställning mot ersättning från Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet eller kommunen.

Läs mer om de företag vi inlett samverkan med här