Samverkan med näringslivet är en del i uppdraget

Samordningsförbundet deltog i en näringslivsdag den27 oktober i Upplands Väsby arrangerad av Väsbypromotion. Syftet var att synliggöra Samordningsförbundets arbete samt att nätverka med företrädare för näringsliv och andra aktörer.
”Det här var ett viktigt tillfälle att skapa kontakter med företag som kan anställa deltagare som finns i insatser finansierade av Samordningsförbundet. Vi behöver fortsätta att delta i sådana här sammanhang, inte bara i Upplands Väsby utan även i Sigtuna och Sollentuna.”, säger förbundschef Kipa Poikolainen.
Att delta i olika evenemang där näringslivet, föreningslivet och myndigheterna kan mötas är en viktig del av Samordningsförbundets ”strategi för en hållbar etablering i arbete eller studier”. Styrelsen har genom denna strategi pekat ut viktiga områden och konkreta aktiviteter. Vi behöver bli bättre på att samverka så att personer som står utanför arbetsmarknaden blir tagna i anspråk och får en egen försörjning