SAMRE-projektet presenterade goda resultat på frukostmötet 12 november!  

Ett 70-tal deltagare kom för att lyssna på resultaten från projektet SAMRE (samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning). Deltagarna fick bland annat höra om den unika skriftliga överenskommelse som projektet tagit fram och om arbetsverktyget SAMRE-modellen.

Överenskommelsen beskriver hur alla medlemsparter gemensamt ska samverka kring målgruppen. Den är en viktig pusselbit för att samverkan ska fortsätta att utvecklas.
Projektledaren Elsa Lundqvist visade hur viktigt det är med förrehabiliterande insatser. Insatserna är ett första steg mot rehabilitering, men även ett verktyg för att dokumentera aktivitetsförmågan inför t.ex. ansökan om sjukersättning.
Projektgruppen berättade om en god samverkan med vården och särskilt med psykiatrin. Ett resultat av SAMRE är att socialsekreterarna upplever en ökad kompetens i att läsa läkarintyg.

Vid inskrivning i SAMRE var bara 14 %  av deltagarna inskrivna i en aktivitet. Men efter genomgång visade det sig att 48 % av deltagarna har kapacitet att starta en förrehabiliterande insats. Hälften hade behov av en komplettering av läkarintyget.
Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting menade att en styrka med SAMRE är att man fokuserat redan från start på att resultaten ska bli ordinarie verksamhet. Hon såg flera positiva resultat kring implementeringen som kommer sammanfattas i en utvärderingsrapport senare i år.

SAMRE:s slutrapport läggs upp på www.finsamsuvs.se i januari.