Samre-nätverket - för de sjukskrivna utan sjukpenning

Det allra första projektet som Samordningsförbundet finansierade hette Samre (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning). Genom projektet synliggjordes en målgrupp som helt saknade möjlighet till rehabilitering eftersom ingen av Samordningsförbundets medlemsparter har tydligt ansvar för den. Under projekt togs en modell fram och ett arbetssätt formades där alla medlemsparter förbinder sig att göra sin del i rehabiliteringsprocessen.

Arbetssättet är implementerat och lever vidare främst genom en överenskommelse och ett medarbetarnätverk. Nätverket träffas fyra gånger per år. Medarbetarna representerar alla Samordningsförbundets medlemmar: Arbetsförmedlingen Maria Anger, Försäkringskassan: Carina Lindblom, Region Stockholm: Kristin Bengtsson, Upplands Väsby kommun: Elsa Lundqvist och Tasnim Khan, Sollentuna kommun; Annika Holmberg, Jenny Duong och Li Sjöholm, Sigtuna kommun: Paula Akbar. Kontakta nätverket via Samordningsförbundet.

Det planeras digital utbildning i Samordnad rehabilitering – något som kan ansökas hos Försäkringskassan.

Mer information, rapporter och dokument finns på Samordningsförbundets hemsida.