Samordningsförbundet söker delprojektledare till två ESF-projekt

Rätt stöd för mig som vänder sig målgruppen 16-35 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete eller studier. MIA Vidare som riktar sig målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver samordnat stöd.