Samordningsförbundet med i bilagan Psykisk hälsa

Den 8 juni publicerades en ny utgåva av bilagan Psykisk hälsa. Samordningsförbundet medverkar tillsammans med fyra andra förbund från Stockholms län. Personer som deltar i olika insatser finansierade av samordningsförbunden berättar om på vilket sätt de har fått stöd. En deltagare från vårt MIA Vidare-projekt är intervjuad och berättar om sin resa.

Bilagan publicerades i Aftonbladet den 8 juni och finns nu att läsa även digitalt.

Läs hela bilagan digitalt: Psykisk Hälsa

Läs artikeln om Rafiq: www.folkhalsasverige.se/psykisk-halsa/rafiq-hittade-tillbaka-till-sin-inre-drivkraft-genom-mia-vidare