Samordningsförbundet firar 5 år

Samordningsförbundet har finansierat insatser och utvecklat samverkan snart under fem år. Under åren har cirka 600 personer fått stöd i någon av förbundets insatser. Över 6 000 personer har deltagit i workshops, frukostmöten och andra samverkansmöten.

Det finns mycket kvar att göra så att ingen människa ska bollas runt mellan myndigheterna utan få det stöd som hen behöver för att börja arbeta och kunna leva ett självständigt liv. Samordningsförbundet och dess medlemmar fortsätter att initiera och förbättra samverkan, finansiera viktiga insatser och utveckla samverkan med näringslivet och civilsamhället. Tillsammans gör vi skillnad!

5 årsdagen firas den 1 juni på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Då möts deltagare, medarbetare, chefer, styrelseledamöter och samarbetspartners. Vill du gärna delta men ännu inte anmält dig, kontakta Samordningsförbundets kansli. roger.sjoberg@sollentuna.se Det finns enstaka platser kvar.