Samordningsförbundet deltog i Väsbys näringslivsdag

Väsby Promotion anordnade en näringslivsdag 27 oktober i Upplands Väsby. Årets program hade inriktningen ”Motivation, möjligheter och mod”. Programmet innehöll en blandning av aktuella omvärldsspaningar, föreläsningar, samtal och minimässa. Samordningsförbundet deltog med en monter. Syftet var att synliggöra Samordningsförbundets arbete samt att nätverka med företrädare för näringsliv och andra aktörer. 

”Det här var ett viktigt tillfälle att skapa kontakter med företag som kan anställa deltagare som finns i insatser finansierade av samordningsförbundet. Vi behöver fortsätta att delta i sådana här sammanhang, inte bara i Upplands Väsby utan även i Sigtuna och Sollentuna.”, säger Förbundschef Kipa Poikolainen i en kommentar