Samordningsförbunden genomför många intressanta webbinarier under hösten!

Den rådande Coronapandemin har medfört att många aktiviteter har ställts om till digitala möten. Det gäller även de frukostmöten och seminarier som samordningsförbunden arrangerar.
 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna genomförde sitt första digitala frukostmöte i juni och under hösten planeras för fler. I nuläget är två webbinarier planerade under hösten. Dels den 16 september om ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” dels den 21 oktober ”Aktuellt inom Arbetsförmedlingen”.
 
De flesta samordningsförbund i Stockholms län genomför under hösten webbinarier kring intressanta ämnen. Det går bra att anmäla sig till dem även för de som inte är aktiva inom just det förbundet. Hur du anmäler dig framgår på respektive förbunds hemsida.
 
 
11/9 ”Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar”
Samordningsförbundet Södertälje
15/9 ”MIA vidare Roslagen”
Samordningsförbundet Roslagen
17/9 ”Boendestöd och personligt ombud”
Samordningsförbundet HBS
18/9 ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat samordningsförbundets målgrupper?”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
22/9 ”Individuell Placement and support (IPS)- stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa”
Samordningsförbundet HBS
1/10 ” Webbinarium med Arbetsförmedlingen”   
Samordningsförbundet Södertälje
7/10 ”Arbetsintegrerande sociala företag”
Samordningsförbundet Roslagen
8/10 ” Medborgare som medskapare- så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet”
Samordningsförbundet HBS                       
14/10 ”Att förstå sin egen utsatthet  - stöd för professionella i människovårdande yrken – Jakob Carlander föreläsare”
Samordningsförbundet Sundbyberg
23/10 ”Rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, hur lyfter vi blicken och hjälps åt att göra rätt? Kitimbwa Sabuni (Vidga Normen)”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
4/11 ”Webbinarium med Försäkringskassan”
Samordningsförbundet Södertälje
17/11 ”Webbinarium: med Psykiatrin”
Samordningsförbundet Södertälje
23-27/11 Föreläsningar och webbinarier ”vecka fri från våld”  
Samordningsförbundet Sundbyberg