Samarbetsavtal med Coompanion för utveckling av socialt företagande

Förbundet har tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Coompanion Roslagen & Norrort 
i syfte att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Karina Johansson från Coompanion kommer att arbeta 40 procent med att stödja befintliga sociala företag och ge stöd till personer som vill starta nya.

Information och utbildning av bland annat politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande kommer att ingå.

– Arbetsintegrerande sociala företag fyller en mycket viktig funktion eftersom de kan tillhandahålla arbetsträningsplatser för målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Kirsi Poikolainen.

– Vi behöver fler sådana företag i vår region, och ett organiserat samarbete med Coompanion hoppas vi gynnar en sådan utveckling.


Karina Johansson.