Resursteamen och Hoppet fortsätter 2023

Samordningsförbundets styrelse har fastställt budget och verksamhetsplan för kommande år. Det som gett resultat och fungerat bra implementeras delvis och andra delar fortsätter Samordningsförbundet att finansiera.

Förbundschefen Kipa Poikolainen beskriver budgeten så här: Resursteamen implementeras och Hoppet fortsätter att finansieras av Samordningsförbundet. Förbundet kommer även att finansiera två resurser med Supported Employment (SE) och Case Management (CM) kompetens samt arbetsträningsplatser.  

Under 2023 kommer Samordningsförbundet dessutom att arbeta vidare med annat som förbättrar samverkan. 

•       Strategiskt arbete med unga som varken arbetar och studerar (UVAS)

•       Dialog med näringsliv och civilsamhälle, genom förverkligande av strategin för hållbar etablering i arbete och studier samt genom IOP med Skoopi Stockholm och lokala arbetsintegrerade sociala företag

•       Webbinarier, frukostmöten, utbildningar och workshops

•       Förvaltning av SAMRE överenskommelsen

•       Insatskatalogen som blir en del av välfärdsguiden 

Läs budget- och verksamhetsplan i sin helhet på denna länk