Resursteam igång 2018

Ett Resursteam kommer att startas i alla tre kommunerna under 2018. Teamen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommun samt vården. De syftar till att samordna insatser för personer som riskerar att ”ramla mellan stolarna” då de behöver stöd från fler myndigheter än en. Just nu söker förbundet en koordinator med uppgift att få igång teamen och samordna deras arbete.