Rätt stöd för sjukskrivna utan sjukpenning

Annika Holmberg arbetar som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i Sollentuna kommun. Hon har tidigare arbetat tillexempel hos Försäkringskassan och på SEB och tycker att de erfarenheterna är viktiga i hennes arbete idag – hon kan växla perspektiv.


 Ibland pratas det om SAMRE. Vad är det för något?

  • Det handlar om samordnat rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning. För ett par år sedan finansierade Samordningsförbundet ett projekt som syftade till att skapa bättre och mer effektiv samverkan runt den här målgruppen. Jag deltog i projektet och var med och skapade en SAMRE-modell, ett arbetssätt som nu har implementerats. Modellen och arbetssättet syftar till att tydliggöra vilket stöd olika aktörer ger så att individen kan komma till arbete.

  • Vi har ett medarbetarnätverk som samlas fyra gånger per år. I nätverket deltar medarbetare från vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Vi informerar varandra om nya rutiner, ger stöd för varandra och utvecklar samverkan så att de sjukskrivna får rätt stöd. Nyligen höll vi en utbildning hos ekonomiskt bistånd i Upplands Väsby.


Vad är nyttan med SAMRE-modellen?

  • Modellen, som beskriver varje aktörs ansvar och åtagande, är ett stöd i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att knyta modellen och arbetssättet till det ordinarie arbetet. Vi arbetar mycket med detta på vår enhet – förenklar, skapar rutiner och informerar nyanställda.

  • Det viktiga är förstås att alla aktörerna är med och gör sin del. Vi har en överenskommelse som klargör ansvaret och samverkan – det känns tryggt.


Vad vill du utveckla?

  • I det vardagliga arbetet vill jag förenkla, tydliggöra och skapa rutiner. Vi har till exempel justerat och förbättrat på ett brev som riktar sig till vården – så att läkarna förstår vilken typ av insatser vi kan erbjuda deras patienter. Det är viktigt att vi tidigt ger rätt stöd för personer som blivit sjukskrivna.

  • Jag vill också utveckla samarbetet gällande enskilda individer, kanske genom gemensamma ärendegenomgångar.