Rätt stöd för mig! avslutat, men Hoppet fortsätter

Den 21 juni genomfördes slutkonferens för projektet ”Rätt stöd för mig!” som delfinansierats av Europeiska socialfonden. Målgruppen var unga vuxna som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera. Förbundet har varit ett av tre samordningsförbund som samverkat i projektet, genom insatsen Hoppet.

När nu ”Rätt stöd för mig!” avslutats fortsätter insatsen Hoppet utan större förändring under hösten 2022 och Samordningsförbundet fortsätter finansieringen.

Projektets följeforskare har kommit fram till några viktiga delar som behövs för att målgruppen ska komma vidare och etablera sig:

  • Tidiga insatser och snabba myndighetsbeslut

  • Tillgång till vård och omsorg

  • Individualiserad och tidsmässigt flexibel hjälp med personkontinuitet.

  • Supported employment metod

  • Tillgång till arbetsträningsplatser