Populärversionen av MIAs slutrapport klar att ladda ner

Vill du veta hur MIA skapar mening i livet? Stilla nyfikenheten genom att ladda ner det sista och tyngsta numret av Hänt i MIA. Det är en populärversion av slutrapporten vi håller på att ta fram till ESF.

Ta del av konsten att arrangera ett HP-fika, att skapa en meningsfull vardag samt visioner och tankar kring ESFs största projekt i Sverige. Du hittar tipslistor, en våldskarta att sätta upp på väggen och tankar kring att ställa frågor om våld. 

På 54 sidor har vi samlat deltagarröster, fakta och idéer att inspireras av och föra vidare i din egen organisation. 

MIAs syfte har varit att utveckla samverkan, metoder och arbetssätt i hela Stockholm Län – allt för att stötta målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. 

21 kommuner har varit med och bidragit till ett kraftfullt arbete för inkludering, jämställdhet och tillgänglighet. Vi har fått fina betyg på bemötande och många deltagare anser att livet fått ett helt nytt innehåll efter MIA. 

Dessutom möter du alla våra delprojektledare i unika intervjuer. Hur ser de på arbetet med implementering? Missa inte en rad i Hänt i Mia