På HOPPET har deltagarna inflytande

Samordningsförbundet arbetar på olika sätt för att stärka deltagarnas möjligheter att påverka processer som rör de själva. Ett praktiskt exempel på detta är HOPPETS inflytanderåd. Rådet möjliggör att deltagarna kan lyfta saker som gör mötesplatsen ännu bättre, påverka beslut som rör deras egen rehabilitering och därmed på riktigt utöva inflytande.

Tina Claesson, som är samordnare för HOPPET och projektledare för Rätt stöd för mig säger så här om inflytanderådets betydelse:

Genom inflytanderådet får vi värdefulla kunskaper om vilka aktiviteter personalen på HOPPET behöver erbjuda för målgruppen. Arbetet i rådet ökar också motivationen hos deltagaren att fortsätta med sin process. Inflytanderådet ger dessutom deltagarna viktiga erfarenheter som de kan använda både i privatlivet och i arbetslivet. De växer som människor genom att de gör sin röst hörd.”