Nytt nyhetsbrev ute

Årets nionde nyhetsbrev är nu utskickat till de som finns på sändlistan och finns upplagt här på hemsidan. I månadens nyhetsbrev berättar vi om hur Discord gick från en pandemilösning till en del i arbetssättet för Hoppet. Vi berättar också om att samarbete inletts med MUCF kring målgruppen UVAS. 

Om du vill få vårt nyhetsbrev direkt till din mejlkorg anmäl dig i det kontakformulär som finns längst ner på denna sida.