Nytt nyhetsbrev ute

Årets fjärde nyhetsbrev är nu utskickat till de som finns på sändlistan och finns upplagt här på hemsidan (Länk till nyhetsbrevet). I månadens nyhetsbrev berättar vi mer om att årsredovisningen för 2022 är behandlade av styrelsen, att Insatskatalogen kommer förändras till Välfärdsguiden samt att det nu finns gemensam styrgrupp för Samordningsförbundets instser.

Om du vill få vårt nyhetsbrev direkt till din mejlkorg anmäl dig i det kontakformulär som finns längst ner på denna sida.