Nytt nyhetsbrev ute

Årets elfte nyhetsbrev är nu utskickat till de som finns på sändlistan och finns upplagt här på hemsidan. I månadens nyhetsbrev berättar vi om arbetet med att Resursteamen och Hoppet fortsätter under 2023 och att Samordningsförbunden beviljats medel från Euriopeiska socialfonden. 

Om du vill få vårt nyhetsbrev direkt till din mejlkorg anmäl dig i det kontakformulär som finns längst ner på denna sida.