Nytt nyhetsbrev ute

Årets tionde nyhetsbrev är nu utskickat till de som finns på sändlistan och finns upplagt här på hemsidan (Länk till nyhetsbrevet). I månadens nyhetsbrev berättar vi om arbetet med att upptäcka och förebygga hot och våld i nära relationer samt Samordningsförbundets samverkan med näringslivet.

Om du vill få vårt nyhetsbrev direkt till din mejlkorg anmäl dig i det kontakformulär som finns längst ner på denna sida.