Nya tag i samverkan med arbetsgivare

Nu när samhället öppnat upp igen tar Samordningsförbundet nya tag i samverkan med arbetsgivare. Samordningsförbundet antog under 2021 en ”Strategi för hållbar etablering i arbete och studier” för att utveckla förbundets arbete med att fler ska börja arbeta eller studera.

I strategin anges bland annat att Samordningsförbundet ska verka för att det lokala näringslivet känner till Samordningsförbundet och dess verksamhet och ser nyttan med att samverka kring arbetstränings-, praktik- och arbetstillfällen för förbundets målgrupper.

Samordningsförbundet deltog nyligen vid Väsby Promotions näringslivsdag i Upplands Väsby. Förbundet kommer också delta vid ”Forum Näringsliv” i på Scandic Star Hotel i Sollentuna den 25 november.

Nya tag i samverkanjpg

Om du vill veta mer om hur Samordningsförbundet samverkar med arbetsgivare läs på vår hemsida