Ny mötesplats för unga ska underlätta vägen till jobb

På den nya mötesplatsen, planerad att ligga centralt i Upplands Väsby, kommer olika myndigheter att finnas tillgängliga för att tillsammans erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Det kommer också att finnas mentorskaps- och näringslivskompetens.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser. Ungdomar såväl från Upplands Väsby som Sollentuna och Sigtuna är välkomna. Även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. 

Det är förbundets finansiering som gör det möjligt för myndigheterna att gemensamt ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Just nu söker förbundet en samordnare för insatsen - vars namn ungdomarna får vara med och bestämma!