Nu kartläggs unga som varken arbetar och studerar

Under hösten inleder samordningsförbundet ett samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) gällande målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). MUCF har erbjudit ett antal samordningsförbund ett liknande samarbete.

Arbetet inleds med tre workshops för chefer hos medlemsparterna som syftar till att kartlägga läget i kommunerna. I arbetet ingår även att kartlägga vilka befintliga insatser som finns och vad som saknas. Ett annat syfte är att inspirera och stötta parterna för att kunna skapa handlingsplan där alla aktörer deltar.