Nu intensifieras arbetet med vad som ska finnas kvar av MIA Vidare och Rätt stöd för mig!

Den 8 mars genomförde Samordningsförbundet en workshop i Vägval vuxens lokaler i Upplands Väsby. Syftet med workshopen var att diskutera vilka delar av de pågående insatserna MIA Vidare/Resursteamen och Rätt stöd för mig/HOPPET som ska leva vidare efter det att medlen från Europeiska socialfonden (ESF) upphör under året.  

Under workshopen deltog chefer och medarbetare från medlemsparterna samt deltagare från de två insatserna. Deltagarna berättade om det värdefulla stöd de fått genom insatserna och hur långt de kommit med att nå sitt mål: arbete och självständigt liv.  

Vi tog några steg framåt i processen” konstaterar förbundschef Kipa Poikolainen. ”Det blir alltmer tydligt att det finns stor samsyn vad som är viktigt att det finns kvar – det handlar om stöd som de ordinarie verksamheterna inte kan erbjuda”