Nu förvandlas Insatskatalogen till Välfärdsguiden

Samordningsförbundet har varit med i Insatskatalogen sedan 2019. Från och med den 3 maj kommer den tidigare Insatskatalogen att omformas till Välfärdsguiden

Välfärdsguiden gör det ännu lättare att hitta stöd och insatser som Samordningsförbundets målgrupper kan ha nytta av.  Under året kommer fler lokala verksamheter att komma med i Välfärdsguiden. Saknar du någon insats, hör av dig till Roger Sjöberg på Samordningsförbundets kansli.

Vill du lära dig hur du använder Välfärdsguiden, delta i nationella webbinarier, följ länken för att anmäla dig.