Nu börjar vi utbilda om BIP

Den danska arbetsmarknadsforskningen BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) har väckt stort intresse under de senaste åren. BIP studien har visat på vad som är framgångsrikt för att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete. I höst är det dags att genomföra utbildningar kring BIP även hos oss.

BIP är ingen enskild metod utan ett förhållningssätt och ett mind-set som ger oss slutsatser hur vi kan öka förutsättningarna för att långtidsarbetslösa, sjukskrivna etc kan börja arbeta eller studera. BIP tar ett helhetsgrepp på områden som organisation, ledarskap, handledare och individnivå.

En del av publikationerna om BIP finns översatta till svenska. Du hittar dessa på denna länk