Nationellt uppdrag Stoppa våldet fortsätter

Samordningsförbundet anslöt sig 2021 till det nationella uppdraget som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. I början av januari 2022 fick vi information om att regeringsuppdraget fortsätter även under 2022.Inom ramen av uppdraget samverkar bland annat statliga myndigheter och samordningsförbund.

Arbetet med uppdraget går ut på att alla deltagare i insatser finansierade av förbundet får frågor om våld i nära relationer.

Det har visat sig att våld i nära relationer är ett, i många fall dolt, hinder för att få och behålla arbete. Den samlade nationella statistiken visar hittills att Samordningsförbundens målgrupper är mer utsatta än andra. Arbetet med att upptäcka våld och stödja de som drabbats är därmed angeläget. Det är viktigt att adekvata insatser sätts in så att fler kan ta sig vidare till arbete och studier”,

säger förbundschef Kipa Poikolainen i en kommentar.
kipajpgpng