Mingel och information på frukostmötet

Efter ett uppehåll på över tre år, främst beroende på coronapandemin, kunde Samordningsförbundet den 21 mars arrangera ett frukostmöte på plats i Sollentunas nyrenoverade kommunhus.

Det var många medarbetare och chefer från medlemsparterna, politiker och representanter för arbetsintegrerande sociala företag, ideella sektorn och andra samordningsförbund närvarande vid frukostminglet och i mötesrummet.

Samordningsförbundets ordförande Mattias Askerson hälsade välkommen och sedan drog programmet i gång under ledning av förbundschef Kipa Poikolainen. Under programmets gång presenterades Samordningsförbundets två insatser Hoppet och Resursteamen. De två länsgemensamma projekteten Lumena och Conecto presenterades. Representanterna från styrelse, beredningsgrupp och styrgrupp uppmärksammades även de. Avslutningsvis fick även Etableringslyftet möjlighet att berätta om sitt nya projekt som kommer att pågå under tre år.


Frukostmte 230321 2jpg