MIA Vidare avslutas och delar med sig av lärdomar

Inom kort avslutas de åtta samordningsförbundens i Stockholms län gemensamma projekt MIA Vidare. Projektet har varit delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och har pågått i sin nuvarande form sedan 2020. I samband med avslutet presenteras resultat och lärdomar från projektet på olika sätt.

I september publicerade projektledningen en debattartikel i ”Dagens Samhälle”. I artikeln betonas vikten av att se det gemensamma ekonomiska ansvaret. Utgiften minskar inte när myndigheter eller kommuner försöker lämna över ansvaret till varandra. Det är dags att modernisera synen på arbetsmarknadsåtgärder och göra det som fungerar långsiktigt:

  • Se det gemensamma ekonomiska ansvaret. Utgiften minskar inte när myndigheter eller kommuner försöker lämna över ansvaret till varandra. Ett kortsiktigt perspektiv riskerar att fördyra totalkostnaden.

  • Ge evidensbaserat, personcentrerat stöd.

  • Ge stödet så länge deltagaren behöver det. Ingen blir hjälpt av att känna sig pressad av att det ekonomiska stödet plötsligt kan dras in eller har en godtycklig tidsbegränsning.

  • Satsa på parallella insatser. Arbetsträning kan kombineras med kognitiv beteendeterapi eller fysisk rehabilitering. En person som får hjälp med hela sin livssituation från början kan få livet att fungera på lång sikt.

I juli genomförde MIA Vidare ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. I det seminariet deltog bland annat Rasmus Wilson från Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt. Rasmus Wilson är Case manager från Sigtuna och delade med sig av viktiga insikter från arbetet med deltagare. Under seminariet deltog även forskare, myndigheter, fackliga organisationer och politiska företrädare.