Mattias Askerson valdes till NNS:s styrelse

Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) genomförde sitt årsmöte 18 april i Stockholm. Över hundra personer från hela Sverige samlades i Nalen och diskuterade viktiga Finsam-frågor. En ny styrelse, där Mattias Askerson från vårt förbund ingår, valdes.

I anslutning till årsmötet arrangerades en strategidag där frågor rörande Finsams framtid diskuterades. Många värdefulla förslag kan nu skickas till Försäkringskassan som har fått uppdrag av Regeringen att genomföra översyn av Finsam-lagen.