Mattias Askerson ny ordförande för Samordningsförbundet

Vid årets första sammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby.

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.