Matnyttigt och viktigt om våld i nära relationer

Samordningsförbundet arrangerade ett webbinarium på tema våld i nära relationer tillsammans med fyra andra samordningsförbund 23:e november. Förbunden lyfter frågan eftersom våldet kan vara en viktig bakomliggande orsak till långvarigt utanförskap, sjukdom och arbetslöshet. Våldet påverkar inte bara en individ utan hela samhället.
Nina Rung, som medverkade på webbinariet, gjorde en grundlig genomlysning av de mekanismer som ligger bakom våldet. Ingen människa föds som våldsverkare. Vi påverkas alla av samhällets normer och förväntningar som baseras på vilket kön vi har. Alla kan vi också vara med och påverka så att både normerna och beteenden förändras.
Alla åtta samordningsförbund i Stockholms län arbetar idag aktivt med att lyfta frågan om våld i nära relationer. Genom projektet MIA Vidare ställs frågor om våld till alla deltagare. Tanken är att synliggöra och våga prata om våldet som förstör så mycket.
 

Nina Rung, grundare av den ideella föreningen Huskurage och kriminolog, genusvetare, utbildare och debattör.