Möjlighet att söka samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). I praktiken innebär det att Försäkringskassan samordnar insatser med andra aktörer, främst Arbetsförmedlingen. Det är ingen ersättning som ger pengar.

Försäkringskassan har inga egna insatser. Det innebär att vi samarbetar med andra aktörer, t ex samordningsförbund, för att en person ska kunna börja jobba.

För att kunna ansöka om samordnad rehabilitering krävs att invididen

  • inte ha någon SGI

  • är försäkrad i Sverige (arbete eller bosättning)

  • har ett intyg från läkare som visar på nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom

  • har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna jobba.

Försäkringskassan har nu publicerat ett antal filmer som du hittar länkar till nedan:

Hälso- och sjukvården

Myndigheter och samarbetspartners

Nedan finns länkar till Försäkringskassan där det finns mer information om förutsättningar och hur du ansöker:

För dig som jobbar inom kommun:
Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården:
Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

För privatperson:
Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)