Lyckat frukostmöte om natur och odling i rehabiliteringen

Höstens första frukostmöte, som hölls den 9 oktober i Upplands Väsby, samlade 55 intresserade deltagare. Temat för dagen var hur natur och trädgård kan vara ett stöd vid rehabilitering.

Naturtemat fanns också i samlingssalen, som var vackert dekorerad med löv och frukter!

Micka Hahne, hälsopedagog,  och Louise Lindgren, arbetscoach, från Nacka kommuns Hälsoträdgård berättade om hur de lyckas stärka människor så att de kan gå vidare.

Mikael Andersson, handledare och tidigare projektledare för Eko-odlarna i Telje, presenterade en verksamhet där både människor och grödor växer.

Fem lokala verksamheter fick också möjlighet att berätta om hur de använder, eller planerar att använda, natur och trädgård i rehabiliteringen.

Forskningen visar att vistelser i naturen gör oss friskare. Därför är naturbaserad rehabilitering en viktig pusselbit i arbetsinriktad rehabilitering.


Frukostmötet samlade många intresserade deltagare. Foto: Micka Hahne


Mikael Andersson från Eko-odlarna i Telje berättade hur kooperativet växt fram. Foto: Micka Hahne