Lyckat frukostmöte med lyckade exempel på insatser för unga

Samordningsförbundet anordnade den 4 maj ett lyckat frukostmöte med temat ungas psykiska ohälsa. Ett 60-tal personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskolor, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten deltog.

Fokus låg på lyckade insatser och betydelsen av samverkan.

Nina Mautner Granath från projektet Uppdrag psykisk hälsa vid  Stockholms läns landsting – Storstockholm berättade om satsningar som görs i länet. Lidija Kolouh Söderlund,  projektledare för Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden vid Nordens välfärdscenter, höll ett inspirerande föredrag om de ungas situation och bemötandet från professionella. Sist presenterade Marve Diop, processledare och coach, en framgångsrik samverkansinsats i Huddinge: Lyra.


Kirsi Poikolainen (t v), Marve Diop, Nina Mautner Granath, Lidija Kolouh Söderlund.


Frukostmötet lockade en stor publik!